ตอนนี้ใครเป็นนายกอ.บ.ต.หรอครับ  22 1 21 มี.ค. 2562
น้ำประปาหมู่บ้านคะ  96 1 25 ก.พ. 2562
เว็บไซต์ อบต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  580 3 15 พ.ย. 2561
  (1)