หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมไปสาม – แยกเขาน้อย   26 ก.พ. 2562 18
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประดุง กาวิชัย ถึงถนนลาดยางหมู่ที่ ๙ ต.บ้านป่า   26 ก.พ. 2562 26
ราคากลาง   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ราคากลาง-   19 ก.พ. 2561 190
  (1)