หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 
นายเจษฏา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลกลงพื้นที่ร่วมสร้างฝายหลวงประชารัฐ  
 

               ด้วย ประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 10 และบ้านหินลาด หมู่ที่ 14 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประสบปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วย ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกิน และน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรม ปัญหาอุทกภัยที่เกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำซากในช่วงฤดูฝน ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในหน้าแล้งจะไม่มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกทำให้ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพหลัก เป็นหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานป่าไม้ได้มีการสร้างฝายไว้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านแล้ว แต่ไม่มีความคงทนถาวรและไม่สามารถกักเก็บน้ำได้
               นายเจษฏา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลดอนทอง จึงลงพื้นที่ร่วมสร้างฝายหลวงประชารัฐ ร่วมกับ อบต.ดอนทอง , ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีและชาวบ้านต.ดอนทอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 10.39 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย