หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 
อบต.ดอนทองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น จึงจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 13.29 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย