หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 
การขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 

ด้วย เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนในตำบลดอนทอง จำนวน   2   ราย              
รายนายขาว  วรรณภพ หมู่ที่ 14 บ้านหินลาด  ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 16 มกราคม  2562 และราย นางสาวศรีนวล  จันสุข หมู่ที่  10 บ้านน้ำดำ
ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  ทำให้บ้าน
เกิดความเสียหายทั้งหลัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและของใช้จำเป็น
ในชีวิตประจำวัน นั้น  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จึงได้จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยขึ้น ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นหรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน
ได้ที่ \\\\\\\"ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง\\\\\\\" และประสานได้ทาง
โทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้ที่เบอร์โทร055-906363, 055-906364

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 14.16 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 162 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย