อบต.ดอนทอง นำเครื่องพ่นหมอกควัน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ  
 

เมื่อวันที่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด นำเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 พิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานควบคุมโรคอติดต่อนำโดยแมลง เมื่อพบผู้ป่วยและเมื่อมีการระบาด ได้ทันท่วงที และให้เป็นไปตามาตรฐานในการควบคุมโรค

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 15.21 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 92 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย