ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โดยสื่อสื่อประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 13.47 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย