งานสาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลดอนทอง จัดกิจกรรม \\\\\\\\\\\\\\\"จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ\\\\\\\\\\\\\\\"  
 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 งานสาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลดอนทอง จัดกิจกรรม \"จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ\" พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามหลัก\"บวร\" ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 13.41 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย