หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
อบต.ดอนทองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 28
 


 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเมืองพิษณุโลกมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย [ 7 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 60
 
 
     


 
การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 61
 


 
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ช. [ 9 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 76
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10