ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๘๐ สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมารถบัส โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๖ กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องควบคุมกล่องสัญญาณ (ศพด.ชุมชนที่ ๑๔ วัดดอนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอื่น ๆ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลดอนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.โรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านร้องยุ้งข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15