ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 21 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562138,593-----------138,593
2561-6831,294,7123,534,40869,47982,19995,042128,62245,07754,509101,136131,6265,537,493
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 มี.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561   -5,676,086
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี